Arşiv

Didim Altınkum Akbük iş ve turizm rehberi.

4041814

Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile çatışan ve tüm yabancı öğelerle savaşma gereği ve ulusal değerleri tam bir coşku ile, her karşıt düşünce önünde şiddetle ve özveriyle savunma zorunluluğu iyice öğretilmelidir (1921).

(Atatürk’ün Milli Eğitimimizle İlgili Düşünce ve Buyrukları – TDK – 1970)

Çin Bilgesi Kuan TZU‘nıın çok bilinen ve çok söylenen dizelerini hatırlatmak istiyorum…

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan; tohum ek ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın…

Ama yüz yıl sonrasıysa düşündüğün; öyleyse halkı eğit…

Bir kez ürün verir, ekersen tohum

Eğer dikersen bir kez, on kez ürün verir ağaç,

Eğer halkı eğitirsen, yüz kez olur bu  ürün…”

Geleceğe hazırlanan yurt çocuklarına hiçbir güçlük karşısında boyun eğmemelerini, olanca güçleriyle bıkmadan ve yılmadan çalışmalarını ve okumakta olan çocuklarımızın ana babalarına da yavrularının öğrenimlerini bitirmeleri için ellerinden geleni esirgememelerini öğütlerim.

M. Kemal ATATÜRK-1921

Milli Eğitim alanında ne pahasına olursa olsun tam bir başarıya ulaşmak gerektir. Kurtuluş ancak bu yolla olur.

M. Kemal ATATÜRK- 1922

Milli Eğitim politikamızın temel ilkesi, bilgisizliğin yok edilmesidir. Bu yapılmadıkça yerimizdeyiz… Yerinde duran bir şeyse geri gidiyor demektir.

M. Kemal ATATÜRK- 1922

Eğitimdir ki, bir ulusu ya Özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler.

M. Kemal ATATÜRK

Herkesin kendine göre bir zevki vardır: Kimi bahçe ile uğraşmak; güzel çiçekler yetiştirmek ister; kimi de adam yetiştirmekten hoşlanır.

M. Kemal ATATÜRK

İlköğretimin yayılması için, sade ve kullanışlı Önlemler almak zorundayız.  İlköğretimde amacımız, bunun genel olmasını bir an Önce gerçekleştirmektir. Bu sonuca varmak, ancak aralıksız önlem almakla ve bunları sistemli uygulamakla sağlanır. Ulusumuzun başlıca işi olarak, bu konuda direnmeyi gerekli görüyorum.

M. Kemal ATATÜRK- 1936

Eğitim işlerinde kesinlikle zafer kazanmış olmak gerekir. Bir ulusun gerçek kurtuluşu ancak bu yolla olur. Bu zaferin kazanılması için hepimizin tek bir can, tek bir düşünce olarak temeli bir program üzerinde çalışması gerekir. Bence bu programın temel noktaları ikidir:

1. Eğitim, toplumsal yaşamımızın gereklerine uymalıdır.

2. Eğitim, çağın gereklerine uymalıdır.

M. Kemal ATATÜRK- 1922